מתלה למקלחת, 2 קומות

מתלה למקלחת 2 קומות ציופיצ אבץ